อาเซียนบิวตี้ 2019

0-2036-0500

แคตตาล็อกออนไลน์

  • อาเซียนบิวตี้ 2019 - รับผลิตแบรนด์สินค้า

    รับผลิตแบรนด์สินค้า

  • รับผลิตแบรนด์สินค้า

    ผู้ร่วมงานที่ต้องการการสร้างแบรนด์  และสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ท่านจะได้ทราบเกี่ยวกวับกฎระเบียบและขั้นตอนการผลิตรวมทั้งการส่งออกสินค้าด้านความงามและสุขภาพไปยังอาเซียน   และท่านยังพบกับผู้ประกอบการที่รับผลิตสินค้าโดยตรงให้กับท่านด้วย  

    หมวดหมู่ : รับออกแบบและจัดแสดงนิทรรศการ